Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 5647 (EDITION 1) – NATO IFF MK XIIA AND MODE S TEST GUIDANCE AND TESTS REQUIRE-MENTS - DOCUMENTATION PACKAGE – AEtP-12 Ed.A AND AEtP-12.1 TO 12.9 Ed.A

Skupina NATO (C3B, CaP 2) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 5647 od 4. júla 2019 do 12:00 hod. 5. augusta 2019, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla C3B, CaP 2 v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 26. júla 2019. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Aktualizované:12. 07. 2019 09:00