Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 4595 (EDITION 2) – VISUAL AND INFRARED IMAGERY COLLECTION STANDARD FOR TARGET ACQUISITION TRAINERS - AEDP-20 Ed.A

Skupina NATO (CNAD, NAFAG AC/224, JCGISR) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4595 od 4. novembra 2019 do 12:00 hod. 4. decembra 2019, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAFAG AC/224, JCGISR v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 22. novembra 2019. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.


STANREC 4821 (EDITION 1) – LOAD EFFECTS ASSESSMENT PROGRAM (LEAP) - AEP-4821 Ed.A

Skupina NATO (CNAD, NAAG AC/225, LCGDSS) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4821 od 28. októbra 2019 do 12:00 hod. 28. novembra 2019, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, NAAG AC/225, LCGDSS v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 14. novembra 2019. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.


STANREC 2642 (EDITION 1) – TESTING AND INTEROPERABILITY OF AREA ACCESS CONTROL OBSTACLE SYSTEMS - APP-34 Ed.A

Skupina NATO (MCLSB, MILENG) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 2642 od 2. októbra 2019 do 12:00 hod. 2. decembra 2019, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla MCLSB, MILENG v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 22. novembra 2019. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Aktualizované: 7. 11. 2019 12:49