Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 4833 (EDITION 1) – SIZING AND FITTING OF MILITARY COMBAT CLOTHING, INDIVIDUAL EQUIPMENT AND PROTECTION – AEP-4833 Ed.A

Skupina NATO (CNAD, AC/225 NAAG, LCGDSS) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4833 Ed.1 od 3. júna 2020 do 12:00 hod. 3. augusta 2020, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, AC/225 NAAG, LCGDSS v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 20. júla 2020. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Aktualizované: 8. 07. 2020 10:41