Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Štandardizačné odporúčanie na schválenie – tichá procedúra:


STANREC 4812 (EDITION 1) – GUIDELINES FOR MUTUAL PROVISIONS OF CONTRACT AUDITS – AACP-02 Ed.C

Skupina NATO (CNAD, LCMG AC/327, WG1) vyhlásila tichú procedúru na schválenie STANREC 4812 od 15. apríla 2019 do 12:00 hod. 17. júna 2019, do kedy musia byť prípadné námietky doručené do sídla CNAD, LCMG AC/327, WG1 v Bruseli. Lehota na uplatnenie námietok ich doručením na Odbor obrannej štandardizácie ÚOŠKŠOK je stanovená do 3. júna 2019. Na námietky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Aktualizované:26. 04. 2019 09:10