Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

111. zasadnutie skupiny národných riaditeľov pre kodifikáciu NATO AC/135 MG


V dňoch 20. až 23. mája 2017 sa konalo 111. zasadnutie výboru národných riaditeľov pre kodifikáciu. Zasadnutia sa zúčastnili riaditelia národných kodifikačných úradov NATO, krajín Tier 1 a Tier 2 a NSPA, spolu 84 účastníkov z 38 krajín sveta. V súlade s programovým plánom výboru zasadnutie v dňoch 24. až 27. mája 2017 pokračovalo 3. svetovým kodifikačným fórom (3. World Codification Forum), ktoré sa konalo pri príležitosti 60. výročia založenia spojeneckého výboru AV/135 (1957-2017) a spolupráce krajín NATO v spoločnom kodifikačnom systéme. Za úrad sa zasadnutia výboru a kodifikačného fóra zúčastnil Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu a Ing. Roman BOHUŠ – riaditeľ odboru kodifikácie. Do kodifikačného systému NATO je v súčasnej dobe zapojených 63 krajín. Program 111. zasadnutia zahŕňal celkom 17 hlavných bodov rokovania. V rámci 3. svetového kodifikačného fóra sa diskutovalo predovšetkým o možnostiach zlepšovania kvality vstupných údajov od dodávateľov kodifikačných údajov, ako aj o zlepšovaní kvality prepojenia a poskytovania údajov medzi informačnými systémami partnerov a o možnostiach nových príležitostí pre dodávateľov a spotrebiteľov, ktoré v konečnom dôsledku zlepšia kvalitu identifikácie položiek zásobovania v komplexnom logistickom reťazci.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:16. 10. 2018 09:54