Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

 

  • Obranná štandardizácia je proces spracúvania, prijímania a implementácie obranných koncepcií, doktrín, postupov a iných dokumentov na získanie a udržanie ich zlučiteľnosti, vzájomnej zameniteľnosti alebo zhody s obrannými koncepciami, doktrínami, postupmi a inými dokumentmi Severoatlantickej aliancie (ďalej len „NATO“) a členských štátov NATO na dosiahnutie požadovanej úrovne interoperability  v operačnej, materiálovej a administratívnej oblasti.
  • Interoperabilita je schopnosť pôsobiť spolu efektívne a účinne na dosiahnutie taktických, operačných a strategických cieľov NATO.
  • Štandardizačný dokument NATO je štandardizačná dohoda, štandardizačné odporúčanie a spojenecký štandard.
  • Štandardizačná dohoda (STANAG) je štandardizačný dokument NATO, ktorým sa niektoré alebo všetky členské štáty NATO dohodli úplne alebo čiastočne implementovať ňou uvedený jeden alebo niekoľko spojeneckých štandardov na dosiahnutie interoperability.
  • Štandardizačné odporúčanie(STANREC) je štandardizačný dokument NATO, ktorý uvádza  jeden alebo niekoľko spojeneckých  štandardov  a ktorý nezaväzuje členské štáty NATO  na ich implementáciu.
  • Spojenecký štandard  je dokument , ktorý bol spracovaný alebo prevzatý v procese obrannej štandardizácie  NATO a je  uvádzaný  štandardizačnou dohodou alebo v štandardizačným odporúčaním . Zahŕňa štandardy vytvorené NATO a iné externé štandardy používané v NATO.
  • Implementácia je plnenie záväzkov, ktoré sú špecifikované v štandardizačnej dohode    v rozsahu a spôsobom určenom pri jej prijatí Slovenskou republikou.
  • Prijatie štandardizačnej dohody je pristúpenie k štandardizačnej dohode Slovenskou republikou, ktorým  sa určuje rozsah a spôsob jej implementácie.
  • Schválenie štandardizačného odporúčania je súhlas členských štátov aliancie s nadobudnutím jeho platnosti v rámci aliancie, ktorý prejavia neuplatnením námietky počas tichej procedúry vyhlásenej alianciou.
Aktualizované:13. 04. 2011 19:37